Marc Beyens

marc beyens

Marc is een voormalig bankier met meer dan 20 jaar ervaring binnen de banksector met specialisaties naar zowel investment banking, risk & credit management en naar verzekeringen. Als manager hield hij zich vooral bezig met people management en coaching. Daarnaast werd hij als change manager betrokken bij een aantal zeer grote projecten binnen de bank en was hij ook geruime tijd compliance verantwoordelijke.

Bij ERA is hij actief sinds eind 2013. Zijn voornaamste focus als trusted advisor gaat naar het proactief beheren van lange termijn relaties en de begeleiding van change processen. Als project manager beheert hij vooral financiële projecten binnen de scope van financial services (financial engineering, trade finance, cash & treasury management (o.a. betaalkaarten en e-commerce)) en verzekeringen (algemene verzekeringen en fleet insurance).

________________________________________________________________________________________

Marc est un ancien banquier avec plus de 20 ans d’expérience au sein du secteur bancaire. Il s’est spécialisé dans le investment banking, mais aussi risk & credit management et les assurances. En tant que manager il s’occupait surtout de people management et coaching. A côté de cela il a été fortement impliqué en tant que change manager dans de très grands projets au sein de la banque et il a été longtemps responsable compliance.

Depuis fin 2013 il est actif chez ERA. Son attention principale en tant que ‘trusted advisor’ est la gestion proactive de relations à long terme et le suivi de processus de change. En tant que projet manager il gère principalement les projets financiers dans le domaine des services financiers (financial engineering, trade finance, cash & treasury management (e.a. cartes bancaires et e-commerce)) et les assurances (assurances générales et fleet insurance).

+32 15 34 70 46 / +32 476 67 35 47

Marc Beyens