Patrick Moulaert

Patrick Moulaert

Patrick is een expert in inkoopmanagement. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het organiseren, structureren en moderniseren van bedrijfsaankopen in verschillende sectoren zoals retail, groothandel, de industrie en het bankwezen. Doordat hij jarenlang Hoofd Inkoop was binnen facility management, kan hij ook deze ervaring inzetten ten gunste van de klant.

Bij ERA zal Patrick zich concentreren op de optimalisatie van de inkoopprocessen van bedrijven en hun supplier management, in uiteenlopende domeinen zoals beveiliging, drukwerk, fleet, onderhoudswerken, cleaning en wettelijke controles.


Patrick is an expert in purchasing management. He has built more than 20 years of experience in the organization, structuring and modernization of corporate purchasing processes in different sectors such as retail, wholesale, industry and banking. Having been for years Head of Purchases for the facility management, he can also put his experience at the service of the customers.
Within ERA, Patrick will focus on optimizing the purchasing process within companies and the management of their suppliers, in various fields such as security, printing, fleet, maintenance work, cleaning, regulatory controls.