Peter de Heer

Peter de Heer is een senior business manager, met een grote ervaring binnen verschillende Fortune 500 ondernemingen. Hij kan bouwen op een brede ervaring in business, inkoop en general management posities in verschillende landen in West- en Oost Europa en Latijns Amerika.

Peter is partner bij ERA Group sinds 2009 en begeleidt nationale en internationale projecten voor middelgrote en grote ondernemingen. Hij is met name gericht op het realiseren van proces- en inkoop-efficiëntie voor zijn opdrachtgevers.

“Change management is het meest ondergewaardeerde aspect van geslaagde en duurzame kostenreductie.” zegt Peter, en stelt vast dat “… actieve en zichtbare ondersteuning van top-management essentieel is voor de beste resultaten en acceptatie binnen de organisatie.”

________________________________________________________________________________________

Peter de Heer est un senior business manager, avec une carrière internationale dans plusieurs entreprises classées dans le Fortune 500. Il a acquis une large expérience dans différentes fonctions que ce soit dans la gestion, les achats et le général management dans différents pays d’Europe de l’Est et de l’Ouest ainsi qu’en Amérique Latine.

Peter est partenaire chez ERA Group depuis 2009 et gère des projets nationaux et internationaux pour des PME et des grandes entreprises. Il se concentre surtout à améliorer l‘efficacité du processus achat de ses clients.

“Change management est l’aspect le plus dévalorisé pour la réussite à long terme d’une réduction des coûts.” Peter ajoute, et constate que“… un soutien actif et visible du top-management est essentiel pour l’accomplissement de meilleurs résultats et l’acceptation au sein d’une organisation.”

The Thought Leadership | Issue 4 | Inflation and Supply Chain Disruptions Dictate a New Reality

In deze uitgave van onze Thought Leadership-publicatie onderzoekt Peter de Heer hoe de ongekende druk die de huidige marktontwikkeling op bedrijven legt, ons sterkt in onze lang gekoesterde overtuiging dat de Finance- en Procurement-functies een strategisch power team moeten vormen binnen elk bedrijf.

Inkoop loopt voorop als het gaat om marktontwikkelingen op het gebied van strategische en operationele cost drivers. Deze inzichten dienen structureel geïntegreerd te worden in de financiële doelbepaling en planning.

Wanneer de aanbod- en kostendoelstellingen van een onderneming en de marktrealiteit transparant zijn en op elkaar zijn afgestemd tussen financiën en inkoop, kunnen bovendien aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd, innovaties worden gecreëerd en de bedrijfscontinuïteit worden gewaarborgd.

In deze paper delen wij een aantal van onze inzichten over de fundamenten om dat doel te helpen bereiken. Download onze inzichten vandaag nog.

Download Issue 4 of The Thought Leadership Publication

Download nummer 4 van The Thought Leadership publicatie, waarin Peter de Heer zijn inzichten deelt in de fundamenten van financiën en inkoop om aanzienlijke besparingen te ontsluiten, innovaties te creëren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Voer uw e-mailadres in