Veel bedrijven of bedrijfstakken wijken uit naar Oost-Europa vanwege de lagere kosten in die regio. Oorspronkelijk trokken bedrijven vooral naar Tsjechië, Slovakije en Polen, later ook naar Roemenië, Bulgarije en Hongarije. In Oost-Europese landen zijn de loonkosten dan wel lager, toch blijft het interessant om ook de algemene kosten in de gaten te houden. Denk daarbij aan kosten voor o.a. transport, energie, schoonmaak, packaging, onderhoud en facility management. Er is bovendien een stijgende tendens wat de loonkosten betreft in Oost-Europa, waardoor het sowieso aangeraden is om waakzaam te blijven op het vlak van kostenbeheersing.

Voor bedrijven of afdelingen in Oost-Europa zijn er specifieke aandachtspunten wat het algemene kostenplaatje betreft. Hierbij alvast wat adviezen:

  • Een positieve houding van het Belgische management tegenover een kostenanalyse is cruciaal om iedereen mee te krijgen. Bij aanvang de tijd nemen om een project op een positieve manier in te leiden bij het lokale management, bespaart heel wat tijd nadien.
  • Ook het lokale management moet meewerken aan en betrokken worden bij het proces van kostenbeheersing. Het lokale bestuur ervaart het immers soms sneller als een bedreiging wanneer mensen van buiten het bedrijf hen ter plaatse komen helpen. Dit bijvoorbeeld doordat de reistijd naar de buitenlandse vestiging veel tijd in beslag neemt.
  • Bekijk zeker de mogelijkheden in omringende landen. Oost-Europa is immers nog lang geen eengemaakte markt, zeker voor wat betreft gas, elektriciteit, brandstof en zware industrie. Denk dus vooral aan sectoren die in West-Europa ook lang in handen van de overheid zijn gebleven.
  • Er komen in Oost-Europa bovendien vaker monopolies voor dan in West-Europa.

Alternatieven uit andere landen kunnen voor een monopoliserend bedrijf een argument zijn om zich toegeeflijker op te stellen. Dit gaat meestal, maar niet uitsluitend, over West-Europese oplossingen. Daarnaast bieden meer oostelijke landen zoals Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland en Rusland, in verschillende domeinen vaak goedkopere diensten aan.

  • Ga na op welke subsidies je recht hebt. In Oost-Europese landen gelden soms erg hoge subsidies volgens eerder soepele voorwaarden. De return on investment kan daardoor zo groot worden dat een investering zeker de moeite waard blijkt. Zo geeft Slovakije bijvoorbeeld hoge subsidies voor investeringen in energierecuperatie.

De aanpak van ERA sluit perfect aan bij deze aanbevelingen. Zo werkt ERA steeds nauw samen met zowel het Belgische als het lokale management. Ze kunnen daarbij rekenen op de kennis en expertise van hun ERA-partners in het buitenland (ERA Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Kroatië…). Deze ERA-experten kennen de lokale markt in kwestie en kunnen de klant ook letterlijk van dichterbij met raad en daad bijstaan. ERA kan zo helpen om een positieve relatie te creëren tussen alle betrokken partijen. Daarnaast kan ERA als facilitator fungeren door de klant op een transparante en zekere manier te laten genieten van subsidies, door de markt beter te doen spelen en markten beter te doen samenwerken.