De voedingssector wordt geconfronteerd met grote uitdagingen: het vertrouwen van de consumenten terugwinnen na verschillende voedingscrisissen, de commerciële relaties met de grote distributeurs weer in evenwicht brengen, de producenten versterken en laten groeien, de toegang tot financiering vergemakkelijken, de aantrekkelijkheid van sommige beroepen verbeteren, rekening houden met de beperkte grondstoffen en het ecosysteem in stand houden. Voedingsproducenten moeten het hoofd bieden aan lage marges. Ze zijn daarom genoodzaakt om hun uitgaven te verminderen, nieuwe inkomsten te genereren en te investeren om zo minder kwetsbaar te zijn in het licht van deze uitdagingen.

In eerste instantie zal Bernard Janssens zich toeleggen op de vermindering van logistieke kosten, verpakkingskosten en energie- en gaskosten bij zijn klanten. Daarna zal hij zich concentreren op de automatisering van productieprocessen en afwerkingsprocessen. Het redesign en de simulatie van de workflow maken het productieproces zichtbaar en vergemakkelijken zo de beslissingen van de bedrijfsleider. De technologie is beschikbaar en de besparingen groot. Bedrijfsleiders moeten flexibel zijn en zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen.

Daarbij komt nog de opkomst van een nieuw consumptiemodel dat een schokgolf veroorzaakt in de voedingssector: de buurtwinkels maken het de grote ketens moeilijk, net als de vraag naar een meer gepersonaliseerde dienstverlening die vierentwintig uur per dag beschikbaar is. Er moet ook rekening gehouden worden met de voortdurende groei van bio. De voedingswereld verandert, het profiel van de consument is niet meer hetzelfde als dat van vroeger. De voedingsmiddelenindustrie, zowel de grote distributeurs als de producenten, moet dat nieuwe model integreren en zich eraan aanpassen.

Bernard Janssens heeft 15 jaar als consultant gewerkt in België bij KPMG Consulting, PwC en IBM Consulting Services. Daarna legde hij zich toe op de voedingssector. Daar was hij 12 jaar lang aan de slag als beheerder, ondernemer en investeerder bij Milioni Food, JJ Delvaux en Alvenat. Hij leidde verschillende projecten, onder meer de bouw van een nieuwe productiesite in Courcelles en de automatisering van productieketens. Janssens heeft bedrijven er altijd toe aangezet om flexibeler en efficiënter te zijn door de nadruk te leggen op de menselijke factor.

Janssens zal namens ERA zijn expertise delen met klanten in de voedingsmiddelenindustrie. Hij zal zich in de eerste plaats op de Belgische markt concentreren. Frankrijk en Nederland kunnen er op termijn bijkomen.