ERA deed een survey over kostenoptimalisaties bij Belgische bedrijven. De resultaten werpen een blik op het hoe en waarom van hun optimalisatieplannen.

Zijn ondernemingen voortdurend bezig met besparingen en/of de optimalisatie van processen? In welke domeinen willen ze efficiënter of goedkoper functioneren? En hoe doet jouw onderneming het in vergelijking met andere bedrijven?

ERA (Expense Reduction Analysts) deed begin 2019 een survey over kostenoptimalisaties. De deelnemers zijn Belgische bedrijven uit verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industriële sector en de non-profit sector. Tijd om te bekijken wat de resultaten ons vertellen over het hoe en waarom van hun optimalisatieplannen.

Optimalisaties in het vooruitzicht

Een kleine helft (40,7%) van de respondenten plant dit jaar impactvolle besparingen of optimalisaties. Een derde (33,3%) plant er geen en een kwart (26%) had er nog geen zicht op.

Uit de resultaten blijkt dat twee derde (64%) van de bevraagde bedrijven, minder dan 5% van hun huidige totale kostenmassa wil besparen. Eén derde (32%) is optimistischer en mikt op een besparing tussen 5 en 10%.

Waarom willen bedrijven besparen?

In iets meer dan 60% van de gevallen (61,7%) heeft de beweegreden van de besparingen te maken met een continue optimalisatie van kosten en activiteiten of met het verhogen van de rentabiliteit. Ongeveer een derde (31,9%) van de redenen gaat over investeren in andere domeinen of in digitale transformatie.

De domeinen waarop bedrijven willen besparen, zijn uiteenlopend. Het gaat onder meer over logistiek, IT en telecom, HR, facility management en energie. De vrijgekomen middelen willen ze vooral besteden aan winstverhoging, digitale transformatie en nieuwe investeringen.

De aanpak

Maar hoe pakken de bevraagde bedrijven dit aan, die besparingen of optimalisaties? Een kleine helft (42,3%) van de bevraagden wist nog niet of ze met een externe partner zouden werken voor de optimalisatie- of besparingsplannen. Een kwart (23,1%) gaf aan dat wel te zullen doen en een derde (34,6%) wil zijn doelstellingen zelf waarmaken. Qua tijdspanne, beoogt drie kwart (73,1%) van de respondenten de besparingen of optimalisaties over meerdere jaren te realiseren. Een kwart (26,9%) plant ze gedurende één jaar in.

Zicht op de toekomst en het heden

Stilstaan bij hoe je bedrijfsresultaten nog beter kunnen, is altijd nuttig. Ook in goede tijden. De bevraagde bedrijven zien hun toekomst eerder rooskleurig in. De helft (50%) verwacht een omzetstijging tussen 1 en 5% en een vijfde (19,2%) van zelfs meer dan 5%. Een kwart (23,1%) van de respondenten denkt in 2019 stabiel te blijven qua omzet.

“Wat je ambities ook zijn en welke aanpak je ook voor ogen hebt, het is steeds positief om zicht te hebben op waar je staat en waar je naartoe wilt”, zegt Johan Van Delm, Managing Partner bij ERA. “Zeker wat de optimalisatie van processen en kostenstructuren betreft. Meten is weten en dat is een eerste belangrijke stap. Naar je doel toewerken de volgende. Kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben op de werksfeer en bedrijfsresultaten. En extra middelen, kunnen we die niet allemaal gebruiken? Ze bieden extra mogelijkheden om te investeren, hetgeen zeker in tijden van digitale uitdagingen welkom is.”

ERA helpt je graag met het verwezenlijken van je optimalisatiedoelstellingen en wil je daarnaast aanmoedigen om te blijven streven naar een positieve evolutie en groei van je bedrijf.