Wim Vermeersch en Johan Van Delm kregen de vraag vanuit het hoofdkantoor van ERA Group om ERA Frankrijk nieuw leven in te blazen. Het is ondertussen 12 jaar geleden dat de twee ondernemers ERA Belgium hebben opgericht…

We laten hierover graag Wim Vermeersch, samen met Johan Van Delm Country Manager van ERA Belgium en Frankrijk, aan het woord.

Zit ERA Frankrijk al echt in de startblokken?
Het bestaande team van 10 partners zal binnen het jaar worden verdubbeld. De huidige partners werken vanuit 7 lokale kantoren verspreid over het hele land, namelijk in Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Parijs (Vendôme) en Strasbourg. Maar dit is slechts het begin. Frankrijk biedt enorme mogelijkheden. Het is de bedoeling om vanuit die regionale kantoren een fijnmazig regionaal netwerk uit te bouwen om lokaal de beste ondersteuning te geven. En we hebben ambitieuze plannen: we mikken op 60 partners binnen de vijf jaar.

Werken Frankrijk en België dan nauw samen?
Er is inderdaad een zeer hechte samenwerking tussen het Franse en het Belgische team. We hebben bijvoorbeeld jaarlijkse kick-off bijeenkomsten met alle BeFra-partners samen. We ondersteunen concreet vanuit België mee de Franse organisatie. Dit zowel voor business development, als voor het uitvoeren van de eigenlijke consultancy-opdrachten. Er zijn heel wat bedrijven die zowel in Frankrijk als in België vestigingen hebben. Binnen ERA hebben we wereldwijd ook best veel internationale klanten met een vestiging in Frankrijk.

We hebben sowieso de gewoonte om over de grenzen heen samen te werken. Het Franse team wordt daarbij sterk ondersteund door de collega’s uit alle omringende landen (ook die in Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Concreet werken we vaak samen met internationale experten in de andere landen waar ERA aanwezig is. Zo bieden we klanten specifieke expertise en ervaring aan, in de verschillende domeinen waarin de klant ondersteuning wenst om efficiënter te werken en/of te besparen.

Hoe gebeurde de heropstart van de Franse business dan concreet?
Het hoofdkantoor van ERA in het Verenigd Koninkrijk heeft ons gevraagd om de Franse organisatie, die moeilijk van de grond kwam, nieuw leven in te blazen. Bepalend hierbij was om aan het bestaande team de nodige ervaring en expertise toe te voegen die toelaten om ook onze klanten in Frankrijk de nodige oplossingen te bieden om kosten onder controle te krijgen en te houden. We breiden het team gestaag uit en doen ook beroep op de omringende landen voor de competenties die nog niet in het huidige Franse team aanwezig zijn. We hebben er verder voor gezorgd dat het Franse team operationeel volledig geïntegreerd is in de ERA-Groep.

Wat is de ambitie voor de Franse markt?
We willen in Frankrijk het niveau bereiken waar ERA vandaag staat in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In eerste instantie houdt dit een forse groei van het team in, naar 60 partners binnen de vijf jaar, om daarna verder gestaag te groeien naar een omzet van zo’n 20M€.

Het team zal daarbij bestaan uit business developpers en specialisten in de meer dan 40 kostencategorieën waarvoor ERA oplossingen biedt aan zijn klanten. Onze partners zijn typisch voormalige C-level executives van grote en middelgrote bedrijven, en experten uit verschillende vakgebieden. Die experten brengen hun oplossingsgerichte expertise mee vanuit vorige ervaringen, of ontwikkelen oplossingen op maat binnen de ERA-groep.

Het is daarbij de bedoeling dat we zowel in Parijs als in de regio’s sterk vertegenwoordigd zijn, én dat internationale projecten en klanten vanuit Frankrijk kunnen worden beheerd.

Hoe loopt de business in België ondertussen?
De Belgische business loopt goed! We zijn ondertussen met 18 partners die elk een specifieke expertise hebben opgebouwd, vaak met ervaring als C-level executive, net zoals in Frankrijk. Met dit sterk team zullen we het komende jaar onze belofte van het creëren van ‘Value Through Insight’™ meer dan ooit waarmaken. De Belgische klantenlijst bevat namen uit een zeer brede waaier van sectoren, waaronder retail (vb. Decathlon), media (vb. JCDecaux), finance (vb. Bank Degroof Petercam), industrie (vb. Knauf), IT services (vb. Cegeka), zorg (vb. Armonea) en non-profit (vb. de Koning Boudewijnstichting).