Bedrijven en zelfstandigen staan onder druk. Ons advies is daarom te zorgen voor voldoende kortetermijnfinanciering. Concreet raden we aan om voldoende financiering op 1 jaar te voorzien, eerder dan een opeenvolging van financieringen voor kortere periodes voor hun kortetermijnschulden. Elke vernieuwing van de financiering houdt immers een risico in. Als bedrijf moet je nu natuurlijk sowieso je liquiditeit extra in het oog houden, wat bij kleinere bedrijven wellicht niet altijd nauwlettend zal gebeuren, gezien ze vandaag veel andere zaken aan hun hoofd hebben.

Het verkrijgen van de nodige financiering, in de juiste vorm, is iets waar bedrijven vaak mee worstelen. En de situatie vandaag, met name de outlook voor de komende maanden, is zeer onzeker en dus zorgwekkend.

ERA’s financiële experts Marc Beyens en Danny Decupere: “in 2008 is de recessie getriggerd door de hyptheekcrisis. Deze corona-crisis kan perfect opnieuw een recessie op gang brengen. Bedrijven moeten soms op zoek naar andere leveranciers voor hun grondstoffen en componenten, wat het risico doet toenemen. Beurzen worden afgelast en de verkoop daalt. De cash flow daalt bijgevolg ook. Kredietproblemen bij een beperkt aantal bedrijven, en de cashflowproblemen die daarmee samengaan, hebben een dominoeffect en kunnen op die manier een recessie uitlokken.”

Marc Beyens en Danny Decupere raden aan om voldoende financiering op één jaar te voorzien voor het dekken van de kortetermijnschulden

ERA helpt bedrijven om efficiënter te werken. Dit omvat ook ondersteuning in het organiseren van de schuldfinanciering en helpen besparen op bankkosten. Twee financiële experten van ERA, Danny Decupere en Marc Beyens, komen uit de bankwereld en weten dus perfect hoe het eraan toegaat in een bank. Met deze kennis staan ze bedrijven bij om additionele cash flow te vinden in het algemeen, en om hun kredietaanvragen te optimaliseren in het bijzonder. De interne medewerker die de kredietaanvraag moet opmaken weet vaak niet hoe de bank intern functioneert en dus hoe hij zijn mogelijkheden tenvolle kan benutten. Op dat punt kan ERA daarom nuttige adviezen geven.

Als bedrijf heb je financieringsnoden op korte en op lange termijn, voor je korte- versus langetermijnschulden. Concreet nemen vele bedrijven hernieuwbare kredieten van maand tot maand om hun kortetermijnschulden te financieren. Bij elke vernieuwing, is er een financieringsrisico. Aangezien de economie vandaag een negatieve groei kent, en een recessie om de hoek loert, is het vandaag onvoorspelbaar hoe streng de kredietinstellingen de kredietaanvragen zullen evalueren. Het risico verhoogt immers voor banken, hoe je het ook draait of keert. Bij de maandelijkse hernieuwing van het kortetermijnkrediet zal de bank sowieso de vraag stellen in hoeverre je bedrijf gevoelig is voor de coronacrisis.

Aangezien er sowieso een aantal kredietvernieuwingen zullen geweigerd worden, zullen een aantal bedrijven in de problemen komen. Die bedrijven die wel kredieten zullen krijgen, zullen een extra risicopremie moeten betalen. Ook de factoring die bedrijven gebruiken om zich in te dekken op het vlak van leveranciers, kan duurder worden. Kredietverzekeraars die de facturen aan klanten verzekeren, kunnen strenger worden. Kaskredieten zijn sowieso al erg duur. Er is dus een verhoogd risico in coronatijden.

Daarom raden Marc Beyens en Danny Decupere aan om je kortetermijnschulden te financieren via een krediet op 1 jaar, met een ruime marge voor extra liquiditeitsnoden -. Zo vermijd je het risico van geen financiering meer te krijgen enerzijds, en van een risicopremie te moeten betalen anderzijds. De toekomst is immers onzeker, en daar houden kredietverstrekkers in het algemeen, en banken in het bijzonder, niet van. Door een ruime marge te voorzien bovenop de gekende noden, vermijd je in cashflowproblemen te komen, ook als je bedrijfsgebeuren moeilijkere tijden kent dan voorzien, of wanneer andere financieringsvormen, zoals factoring of kredietverzekeringen, duurder worden. Indien er te veel cash is, kan die altijd even belegd worden, dus het is beter om teveel liquiditeiten te hebben dan te weinig.

Onze financiële experten verwachten geen verdere daling van de intresten

Sommige bedrijven gaan ervan uit dat de rente nog gaat zakken, en vragen daarom liever (hernieuwbare) kredieten op zeer korte termijn, zoals een maand. Maar daar stellen de financiële experten bij ERA hun hoop niet op. “Hoeveel lager kan de rente gaan? Voor ons is het nu vooral belangrijk om het risico op cashflowproblemen in te dekken. We zien de intresten op termijn niet meteen stijgen, maar ook niet meer verder dalen”, aldus Beyens en Decupere.

Het gros van ERA’s projecten in de financiële departementen van bedrijven gaat over (de beste) financieringsoplossingen zoeken, kredietfaciliteiten creëren of hernegociëren, onderzoeken of de verstrekte waarborgposities (nog) nodig zijn en de kosten ervan verlagen, en de commissies en kosten op bepaalde financiële diensten onder de loep nemen. Op deze manier creëert ERA bijkomende cash flow voor de bedrijven die de organisatie bijstaat. Marc Beyens en Danny Decupere komen uit de bankwereld, dus weten perfect waarop de banken hun winst maken.

Wens je meer informatie over wat we kunnen betekenen in financiële diensten?

Neem vooral contact met ons op als we je kunnen bijstaan.