Cost Savings Today (CST): Wat is Facility Management precies?

Dirk Smeyers: Facility Management (FM) is een breed management-gebied dat zich richt op het leveren van diensten en processen voor het ondersteunen van organisaties of bedrijven. Facility Management behelst de coördinatie van goederen en diensten van een organisatie. Deze essentiële sector treedt proactief op om aan alle behoeften van de primaire processen van bedrijven of organisaties tegemoet te komen. De waarde van de Facility Managementmarkt in Europa wordt op honderden miljarden euro’s geschat. Volgens de huidige trends zou deze markt jaarlijks 13,6% moeten groeien in de komende tien jaar. Afhankelijk van de klanten en het aantal kostencategorieën dat onderzocht moet worden, kunnen de budgetten voor Facility Management van een paar duizend euro tot enkele miljoenen gaan.

CST: Wat omvat Facility Management?

D.S.: Facility Management bevat een breed scala aan subcategorieën die in twee hoofdgroepen opgesplitst kunnen worden:

Ruimte en infrastructuur:

Werkplek
Operationeel onderhoud (airconditioning, loodgieterswerk, belichting, dakwerk etc.)
Afvalbeheer
Schoonmaken (gebouwen, ramen etc.)
Liften
Ongediertebestrijding
Ruimtebeheer: meubels, planten, decoratie, aanduidingen
(Operationeel) onderhoud en herstellingen van de werkplaats

Mensen en organisatie:

On-site gezondheid en veiligheid
Beveiliging en toegang
Receptie
Catering en ontvangst
Werkkleding en wasdiensten
IT
Logistiek

CST: Wat is de evolutie Facility Management?

D.S.: Facility Management werd jarenlang uitbesteed aan dienstverleners zonder dat de middelen of gegevens fel gecontroleerd werden. Dit gebrek aan gegevens resulteert vaak in een te groot vertrouwen in de aannemers en een gebrek aan controle op kosten en criteria voor diensten. De ontwikkeling van de digitale technologie – Industrie 4.0 – heeft het gebruik van slimme tools echter toegankelijker gemaakt waardoor prestaties gemonitord en preciezer gemeten kunnen worden. Dergelijke technieken hebben duidelijk impact op zowel Facility Management als geheel doorheen de organisatie als op de gekozen strategie, de ingezette middelen, efficiëntie en het eindresultaat.

Er zijn bijvoorbeeld veel dienstverleningscontracten of resultaatsverbintenissen (output) voor het schoonmaken van kantoren. Dankzij bezettingssensoren is het nu mogelijk om het schoonmaken aan te passen aan de eigenlijke bezetting van de kantoren.

Het voordeel is dat het schoonmaken zo beter afgestemd kan worden, wat resulteert in grote besparingen. We evolueren nu naar prestatiecontracten (resultaat).

Die trend is ook te zien op het vlak van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC): waar vroeger de HVAC in de werkruimte enkel werd aangezet van ’s morgens tot ’s avonds, wordt deze nu dynamisch geregeld in functie van de bezetting van de lokalen.

Facility Management-aanbestedingen zijn groot en ingewikkeld: ondanks verschillende overhead categorieën, zijn de onderlinge budgetten voor FM vaak klein. Bovendien hebben inkoopbeheerders geen diepgaande kennis van elke FM-categorie, noch een volledig inzicht in de risico’s bij aanbestedingen en contracten – met inbegrip van wettelijke verplichtingen en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en bezoekers.

CST: Waar focus je meestal op?

D.S.: Mijn expertise richt zich vooral op ‘ruimte en infrastructuur’. Door de omvang en de complexiteit van Facility Management, worden onze klanten vaak geconfronteerd met problemen die op maat opgelost moeten worden. Een team van gespecialiseerde Expense Reduction Analysts bundelt dan de krachten om tot de beste besparingsoplossingen te komen.

We zetten een klant-georiënteerde structuur op die ons toelaat om een globale strategie op te zetten (insourcing/ outsourcing), gebaseerd op de Europese standaard EN15221.

Zoals reeds vermeld, faciliteert FM de primaire processen van een organisatie – dat kan intern gedaan worden met eigen personeel of met externe partners. De kunst is om de formule te vinden die het best voldoet aan de behoeften van de primaire activiteit van het bedrijf.

Mijn expertisegebied ligt in het identificeren van al die behoeften als geheel en in het voorzien van de gepaste oplossingen rekening houdend met alle belanghebbenden.

CST: Hoe zie jij de toekomst van Facility Management?

D.S.: Ik zie een sterke professionalisering van de FM-sector. Er worden meer en meer opleidingen aangeboden op dit gebied, zelfs op universitair niveau.

Ons voordeel is dat we altijd de kijk van een buitenstaander hebben op het bedrijf. Intern ligt dat vaak moeilijk.

Aangezien we aan het begin van de Industrie 4.0-revolutie staan, kunnen we veel bedrijven helpen en begeleiden in deze richting en ondertussen ook grote besparingen realiseren. Dankzij de opvolging die we aanbieden, essentieel in de FM-sector, kunnen we langetermijnrelaties opbouwen met onze klanten.

Dirk Smeyers

Ingenieur en voordien Technical Manager en Chief Operating Officer in bouw- en omgevinggerelateerde industrieën, is sinds begin 2013 een Expense Reduction Analysts partner.

Hij richt zich hoofdzakelijk op proactief project management in supply chain management zoals packaging, freight, labels, printing etc. Hij levert echter vooral oplossingen voor Building, Plant en Facility Management. De voorbije jaren heeft Dirk verschillende tientallen projecten in die categorie succesvol uitgevoerd bij grote en middelgrote bedrijven.

Dirk zet zijn uitgebreide ervaring en sterke kennis in om zijn klanten te helpen om hun bedrijf te doen groeien en besparingen boven hun verwachtingen te behalen.