Uit de beleidskeuzes is nu duidelijk geworden dat bedrijfswagens de motor moeten worden van de elektrificatie. Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waardoor vanaf midden 2023 de fiscale aftrek jaar na jaar vermindert, en vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden.

Als fleet manager of bedrijfsleider is het niet altijd makkelijk om de overgang vlot te laten verlopen. De tijd is kort, veel werknemers komen zelf met vragen en ieders situatie is vanzelfsprekend anders. Daarom helpt ERA u graag bij het opmaken van de balans van uw huidige wagenpark, en zetten we u op weg naar de toekomst. Dit zijn de vijf belangrijkste vragen die u zich moet stellen:

 1. Wat zijn de kosten van de huidige aangeboden mobiliteitsoplossingen?
  Idealiter maak je eerst een doorlichting van je huidige wagenpark annex eventuele alternatieve mobiliteitsoplossingen. Daarbij bereken je de jaarlijkse investering (uitgedrukt in Total Cost of Ownership, of kortweg TCO) per werknemerscategorie. In die TCO moeten alle mogelijke kostprijs-componenten worden opgenomen: afschrijvingen en onderhoudskosten, verzekerings- en brandstofkosten, maar ook alle fiscale lasten.
 2. Wat zijn de verwachtingen van de werknemers?
  Minstens even belangrijk is de temperatuur bij je werknemers te meten, hoe warm worden zij van een elektrische bedrijfswagen? Dit kan vanzelfsprekend het best via een employee survey, die hun verwachtingen polst. Wat is hun huidige mobiliteitsprofiel en zijn ze op de hoogte van wat er beweegt op de markt van elektrische wagens? Zien ze vooral voordelen of zijn ze eerder ongerust over dit vooruitzicht? En leent hun persoonlijke situatie zich überhaupt tot het gebruik van e-mobility? Leent hun beroepsactiviteit zich tot e-mobility en kunnen ze bijvoorbeeld thuis of dichtbij huis laden?
   
  Pas als deze twee aspecten in kaart zijn gebracht, kan je de transitie-roadmap beginnen uittekenen, op basis van de resterende drie vragen:
 3.  

 4. Welke emissiearme voertuigen en mobiliteitsalternatieven kunnen aangeboden worden?
  ERA beschikt hiervoor over een calculator die op basis van beschikbaar budget (rekening houdende met feit dat e-wagens duurder zijn in aanschaf maar goedkoper in gebruik, onderhoud & fiscale lasten) per categorie een aantal opties voorschotelt. Op basis hiervan kan je een keuzelijst opmaken waaruit je werknemers kunnen putten.
 5. Welke laadoplossingen dienen voorzien te worden?
  Het voorzien van laadoplossingen (op de plaats van tewerkstelling of thuis) is één zaak, maar dat kan niet los worden gezien van een gedragswijziging bij je werknemers. De autonomie die je met een volledig opgeladen elektrische wagen haalt is tot nader order nog altijd lager dan bij een klassieke (diesel) verbrandingsmotor. Eens die mentale shift er is, kan ERA je bijstaan bij het opmaken van een optimale oplaadoplossing op maat van je situatie en van het gebruiksprofiel van je werknemers: van het type laadpaal zelf, tot de installatie ervan en de integratie in je bestaande elektriciteitsnet, piekverbruik, facturatie, enzovoort. Deze analyse gebeurt niet éénmalig, maar wordt continu gemonitord en kan worden bijgestuurd in functie van de evolutie van de samenstelling van het wagenpark en van het marktaanbod.
 6. Hoe de bestaande Car Policy (incl. FAQ) wijzigen?
  De ERA analyse levert uiteindelijk een nieuwe Car of Mobility Policy op. Daarin komt dan onder meer te staan wie er recht heeft op een elektrische bedrijfswagen en/of alternatieve mobiliteitsoplossingen, en welke (infrastructuur)kosten worden gedekt door werknemer respectievelijk werkgever. Er kunnen tevens afspraken gemaakt worden over het laadgedrag, alsook over mogelijke alternatieven voor langere afstanden.
 7.  
  Sta je ook voor een elektrificatie van je bedrijfswagenpark? En wil je die transitie optimaal afronden? Neem dan contact met een ERA-expert die je begeleidt in dit proces.

  car-policy