Bent u stilaan (opnieuw) gewoon geraakt aan een jaartal met het cijfer 19 erin? Dan is dit een perfect moment om even de balans op te maken. Hoe verliep 2018 en welke trends of evoluties kan u verwachten in 2019? We stelden de vraag aan Johan Van Delm, Managing Partner bij ERA.

Wat kan je opmaken uit de resultaten van ERA voor 2018?

Over de prestaties van Expense Reduction Analysts in 2018 mogen we zeker trots zijn. De gecombineerde omzet van 2018 bedroeg meer dan 2 miljoen euro. Dat is een stijging van meer dan 5% en getuigt van een mooie groei het afgelopen jaar.

Een andere belangrijke indicator is de ‘spend under review’: de totale som van uitgaven die ERA onderzoekt. En die voorspelt alleen maar goeds. De ‘spend under review’ steeg met meer dan 10% in 2018 en bedraagt momenteel zo’n 60 miljoen euro. Dat is te danken aan een aantal mooie nieuwe contracten met een brede waaier aan kostencategorieën die we onder de loep mochten nemen.

Daarnaast is ondertussen ook het aantal partners gegroeid. Twee nieuwe partners verrijken sinds 2019 het Belgische ERA-team. We zijn nu met 16 en zijn nog van plan om uit te breiden. Nu we de mijlpaal van 15 partners overschreden hebben, kunnen we rustig verder evolueren naar 20.

Welke trends kan je voorspellen op basis van vaststellingen in 2018?

Er is een evolutie gaande op vlak van wagenpark en mobiliteit. In veel bedrijven is dat de op een na grootste kostenpost, na de personeelskosten. Doordat de bewustwording in de samenleving over de mobiliteitsknoop en de milieu-impact ervan toeneemt, dringen er zich veranderingen op. Bedrijven moeten en/of willen naar alternatieven zoeken en ook de medewerkers zijn steeds meer vragende partij. Gecombineerde oplossingen worden eveneens populairder, bijvoorbeeld de combinatie van wagen met fiets of met een abonnement op het openbaar vervoer.

Daarnaast zien we dat de kostendruk voor de healthcare sector alsmaar toeneemt. De gezondheidszorg, en zeker de ziekenhuizen, moeten steeds meer letten op hun uitgaven. Investeringen in apparatuur kunnen hoog oplopen en vanuit de overheid wordt er aangezet tot clustering.

Opvallend is ook de invloed die innovaties en technologie kunnen uitoefenen op verschillende kostencategorieën. Denk daarbij aan de impact van applicaties op basis van artificiële intelligentie op energiekosten. Maar ook beveiliging en onderhoud kunnen vaak efficiënter aangepakt worden dankzij nieuwe technologieën. Het verhogen van efficiëntie wordt dus een belangrijke hefboom voor besparingen.

Internationalisering en ontzorging zitten eveneens in de lift. Internationale opportuniteiten nemen verder toe en de vraag naar een internationale aanpak stijgt. Decentralisatie daarentegen boet in aan populariteit. Klanten willen in het algemeen ontzorgd worden en vragen hiervoor werkende oplossingen.

Tenslotte verwachten we toch enige onrust of bezorgdheid omtrent de Brexit. Bij een uiteindelijke Brexit zullen een aantal bedrijven vaststellen dat ze niet of onvoldoende voorbereid zijn voor het omgaan met de gevolgen ervan. Hierdoor zouden ze kunnen overgaan tot paniekreacties en drastische beslissingen omtrent hun kostenstructuur kunnen nemen.

Er zijn dus wel wat veranderingen op til. Als je daar op tijd bij stilstaat en je er zo goed als mogelijk op voorbereidt, heb je alvast een stapje voor wat de toekomst betreft. Wij kijken er alvast naar uit om verschuivingen aan te pakken en ze te helpen omzetten in positieve vooruitgang.