Warmtekrachtkoppeling is een technologie die zowel elektriciteit als warmte opwekt uit een primaire brandstof. Met een totaal vermogen van ongeveer 2,2 gigawatt (in 2018) draait de warmtekrachtkoppelingssector op volle toeren en vertegenwoordigt ze ongeveer 20% van het totale verbruik in België. De toepassing van deze techniek hoeft niet langer beperkt te blijven tot grote industriële installaties. We zien steeds vaker dat ook kleine installaties, met een lagere warmtevraag, goede resultaten opleveren op vlak van energie-efficiëntie.

De warmtekrachtkoppelingssector vertegenwoordigt zo ongeveer 20% van het totale verbruik in België. Alle WKK-installaties in Vlaanderen zorgden in 2018 voor een primaire energiebesparing van ongeveer 9,5 TWh, of meer dan 23% (bron: CoGen Vlaanderen).

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties beperken zich evenwel niet langer tot grote industriële toepassingen. We zien steeds vaker dat kleine installaties, met een lagere warmtevraag, goede resultaten opleveren op het gebied van energie-efficiëntie. Micro-warmtekrachtkoppelingen, met een vermogen van 1 tot 50 kW, komen steeds vaker voor. Ze zijn vergelijkbaar met een minicentrale, maar de productie-efficiëntie is tot 50% hoger dan die van grote conventionele centrales.

Warmtekrachtkoppeling is een technologie die zowel elektriciteit als warmte opwekt uit een primaire brandstof. Hierbij wordt een gas- of dieselgenerator gebruikt om stroom op te wekken, waarbij de warmte wordt teruggewonnen voor verwarming of warmwatertoepassingen. WKK-installaties maken beter gebruik van brandstof, dat wil zeggen, ze verbruiken minder brandstof dan bij gescheiden productie.

In eerste instantie werd warmtekrachtkoppeling vooral ingezet in de industriële sector en de glastuinbouw. De laatste jaren zijn er echter steeds meer installaties met een kleine capaciteit verschenen. In plaats van installaties van enkele megawatts zien we vaker WKK-installaties met een vermogen van 200 tot 500 kW, bijvoorbeeld in de ziekenhuissector.
En het einde is nog niet in zicht, want ook de zogenaamde micro-installaties met vermogens van 5 tot 50 kW nemen in aantal toe, bijvoorbeeld voor kleine en middelgrote ondernemingen of kleinere zorginstellingen (revalidatiecentra, RVT’s, enzovoort) . Een kleiner netwerk van installaties kan het netwerk op lokaal niveau ondersteunen, wat zich vertaalt in een grotere beschikbaarheid van energie.

Micro-warmtekrachtkoppeling kan een primaire energiewinst van 15-20% opleveren, de CO2-uitstoot met 10-35% verminderen en in het algemeen een besparing van 20-30% mogelijk maken. Om een installatie rendabel te maken, is het essentieel om de micro-WKK correct te dimensioneren en te integreren. En dat is verre van gemakkelijk! Daarom benadrukken we hoe belangrijk het is om je te omringen met competente partners in een micro-warmtekrachtkoppelingsproject.